НТУУ КПИ, поступление в КПИ, вступ до КПІ, как поступить в КПИ, экзамены в КПИ, приемная комиссия, первый курс КПИ, правила приема в КПИ, сочинение, твір, украинский язык, українська мова, екзамени до КПІ, НТУУ КПІ, перший курс, факультети КПІ, факультеты КПИ, адреса приймальної комісії, ФЕЛ, електроніка, НТУУ КПІ, Факультет електроніки ФЕЛ, Кафедра КЕОА - Конструювання електронно-обчислювальної апаратури, ALTERA, TEXAS INSTRUMENTS, ATMEL Starter Kit , Evaluation Board сімейств MAX 7000, Cyclone фірми ALTERA , C 2000, C 5000, MSC 12 x фірми TEXAS INSTRUMENTS , AVR фірми ATMEL разом із САПР MAX - PLUS II , Quartus II , Code Composer Studio , IAR Embedded Workbench , OrCAD , PCAD, а також засобу програмування вимірювальних та управляючих комп'ютерних комплексівLabVIEW фірми National Instruments C++, C, Delphi, ASSEMBLER, VHDL

НТУУ КПІ, Факультет електроніки, Кафедра КЕОА - Конструювання електронно-обчислювальної апаратури, Лабораторія цифрових технологій

Офіційний сайт кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Сайт офіційного Центр навчання при кафедрі КЕОА фірми ALTERA та учбові лабораторії фірм TEXAS INSTRUMENTS і ATMEL


ПРАВИЛА 2017 РОКУ

Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2017 році

 • Правила прийому до НТУУ «КПІ»
 • Вступ на 5 курс

 • Курсы Внутренний аудит систем менеджмента качества

   

  Oбмен ccылкаmи:
  Бытовая техника в Киеве. Магазины бытовой техники. Магнитолы с USB, пионер, LCD проекционные телевизоры.

  technosell.com.ua
  Медицинский справочник Харисона (harrison) Песчаник Киев пісковик, дикарь, природный камень, брусчатка гранит. Київ пісковик, песчаник натуральный, камень дикарь, брусчатка гранита, брусчатка колотая.
  Продажа бизнеса, продажа квартир, продажа недвижимости, аренда квартир киев, покупка земли, аренда офисов киев.
  realt.infomir.kiev.ua
  Медицина, медицинские сайты, SPA салон, салон красоты киев, мезотерапия для волос, эпиляторы цены, капсулы для похудения
  med.ultramed.kiev.ua | ultramed.kiev.ua
  Медицинская техника и оборудование, медицинская техника купить, медицинская техника киев, массажные кресла, массажеры
  ultramed.com.ua

  Каталог Oriflame, Интернет-магазин Орифлейм
  orishop.infomir.kiev.ua |
  буран 2 5 космос, су 29 34 37 47 фото, миг 29 фото, миг 15 35, гироскоп, хабл фото, хабл телескоп, История авиации, BLACKJACK, ту 91, черная акула
  avia1.infomir.kiev.ua

  Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2010 році

  УВАГА! Зміни до правил прийому до Національного технічного Університету України «Київський політехнічний інститут» у 2010 році.

  1. Розділ 4 викласти у такій редакції:

  «4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

  Етапи вступної компанії Для всіх напрямів підготовки денної форми навчання та для напряму підготовки «Образотворче мистецтво» заочної форми навчання Для всіх напрямів підготовки заочної форми навчання крім напряму підготовки «Образотворче мистецтво»
  вступники на основі повної загальної середньої освіти
  Початок прийому заяв та документів 15 липня 2010 року 15 липня 2010 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, співбесіди та проходять творчий конкурс, що проводить НТУУ «КПІ» 22 липня 2010 року 22 липня 2010 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань, співбесід і не проходять творчий конкурс 31 липня 2010 року 12 серпня 2010 року
  Строки проведення НТУУ «КПІ» вступних екзаменів, співбесід та творчого конкурсу 23 – 31 липня 2010 року 23 – 31 липня 2010 року
  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 1 серпня 2010 року не пізніше 13 серпня 2010 року
  Терміни зарахування вступників за державним замовленням - не пізніше 10 серпня;за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки в межах факультету (інституту) - не пізніше 25 серпня. за державним замовленням - не пізніше 25 серпня;за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки в межах факультету (інституту) - не пізніше 31 серпня.

  2. У розділі 5:

  абзац другий пункту 5.1 викласти в такій редакції:

  «Вступник може подати заяву та документи не більше ніж на три напрями підготовки, про що робиться відмітка на зворотному боці сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, засвідчена штампом приймальної комісії.»;

  пункт 5.3 викласти в такій редакції:

  «5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію) з оцінками з предметів, що визначені цими Правилами для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу 6 цих Правил).

  Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2008, або у 2009, або у 2010 році.»;

  пункт 5.4 викласти в такій редакції:

  «5.4. Особи, які не проходили зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних конкурсних предметів, подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у НТУУ «КПІ»:

  особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти інваліди) при вступі на денну та заочну форму навчання;

  особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше при вступі на заочну форму навчання».

  3. У розділі 6:

  пункти 6.1, 6.2 викласти в такій редакції:

  «6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до НТУУ «КПІ» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (див. додаток), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із кожного конкурсного предмету складає не менше визначеної додатком до цих Правил норми.

  Приймальна комісія НТУУ «КПІ» може допустити до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з непрофільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених цими Правилами, нижче 124 балів з кожного предмета за умови, якщо кількість балів з профільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених цими Правилами, становить не нижче 170 балів з кожного предмета.

  Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Приймальна комісія може встановити вступний екзамен з російської мови, якщо оцінки з неї виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, крім вступників на Факультет лінгвістики та на напрями підготовки «Видавнича справа та редагування», «Реклама і зв’язки з громадськістю» Видавничо-поліграфічного інституту.

  6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, встановленою в додатку до Умов прийому до вищих навчальних закладів України) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».».

  4. За текстом цих Правил слова «сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий в поточному році» у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами «сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти» у відповідних відмінках та числах.

  5. Врахувати відповідні зміни у додатках до правил прийому для вступників до ВІТІ та ІСЗЗІ НТУУ «КПІ».

  ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні Приймальної комісії НТУУ "КПІ"
  ПРОТОКОЛ № 3 від "12" квітня 2010 року


  ПОВНИЙ ТЕКСТ

  Провадження освітньої діяльності у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серії АВ № 395621, виданої 06.05.2008р., максимальний термін дії – 01.07.2018 р.

  Правила прийому розроблені Приймальною комісією Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України , затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за № 930/16946.

  1. Загальні положення
  2. Вимоги до рівня освіти вступників
  3. Фінансування підготовки фахівців
  4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
  5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад
  6. Вступні випробування та конкурсний відбір
  7. Зарахування за співбесідою
  8. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
  9. Зарахування поза конкурсом
  10. Право на першочергове зарахування
  11. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
  12. Надання рекомендацій для зарахування
  13. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
  14. Коригування списку рекомендованих до зарахування
  15. Наказ про зарахування
  16. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
  17. Додаткове зарахування до НТУУ «КПІ» та зберігання робіт вступників
  18. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до НТУУ «КПІ»

  1. Загальні положення

  1.1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (далі – НТУУ «КПІ») оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у Славутицькій філії НТУУ «КПІ».

  Прийом до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ» та Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації НТУУ «КПІ» здійснюється у відповідності до окремих додатків до цих Правил.

  1.2. До НТУУ «КПІ» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

  1.3. Прийом до НТУУ «КПІ» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  1.4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Поселення відбувається у гуртожитки блочної або коридорної системи по 3-4 особи до кімнати.

  2. Вимоги до рівня освіти вступників

  2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра за певною спеціальністю приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра відповідного напряму.

  2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста тієї ж самої спеціальності. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра вищезазначених осіб здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  2.4. НТУУ «КПІ» приймає на перший курс (за інтегрованими навчальними планами) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

  Прийом осіб, зазначених у пунктах 2.2 – 2.4 розділу 2 цих Правил здійснюється у відповідності до Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

  2.5. НТУУ «КПІ» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

  3. Фінансування підготовки фахівців

  3.1. Фінансування підготовки фахівців у НТУУ «КПІ» здійснюється:

  1. за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;
  2. за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

  3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

  3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом підготовки (спеціальністю), якщо він за станом здоров'я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

  4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

  4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

  Етапи вступної компанії Для всіх напрямів підготовки денної форми навчання та для напряму підготовки «Образотворче мистецтво» заочної форми навчання Для всіх напрямів підготовки заочної форми навчання крім напряму підготовки «Образотворче мистецтво» вступники на основі повної загальної середньої освіти
  Початок прийому заяв та документів 15 липня 2010 року 22 липня 2010 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, співбесіди та проходять творчий конкурс, що проводить НТУУ «КПІ» 22 липня 2010 року 12 серпня 2010 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань, співбесід і не проходять творчий конкурс 31 липня 2010 року 19 серпня 2010 року
  Строки проведення НТУУ «КПІ» вступних екзаменів, співбесід та творчого конкурсу 23 – 31 липня 2010 року 13 – 19 серпня 2010 року
  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше1 серпня 2010 року не пізніше20 серпня 2010 року
  Терміни зарахування вступників за державним замовленням - не пізніше 10 серпня;

  за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки в межах факультету (інституту) - не пізніше 25 серпня.
  за державним замовленням - не пізніше 31 серпня;

  за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки в межах факультету (інституту) - не пізніше 31 серпня.

  5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

  5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ на ім'я ректора НТУУ «КПІ», в якій вказують факультет (інститут), напрям підготовки, форму та джерела фінансування навчання.

  Прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі на зарахування до НТУУ «КПІ» проводиться не більше ніж на три напрями підготовки.

  5.2. До заяви вступник додає:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
  • медичну довідку за формою 086-о або її копію;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • два поштові конверти з марками;
  • копію ідентифікаційного коду.

  При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

  5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені цими Правилами для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

  5.4. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають оригінали та копії документів, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у НТУУ «КПІ».

  5.5. Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають оригінали та копії документів, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у НТУУ «КПІ»:

  • військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання до ВІТІ НТУУУ «КПІ» та ІСЗЗІ НТУУ «КПІ»;
  • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
   військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — при вступі на заочну форму навчання;
  • особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

  5.6. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування цих осіб анулюється.

  5.7. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до НТУУ «КПІ».

  Документи осіб при прийомі в порядку переведення або поновлення розглядають деканати факультетів (інститутів).

  5.8. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

  5.9. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження та довідку за формою №3 з місця проживання для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, та їх копії вступник надає особисто при поданні заяви.

  5.10. Документи (оригінали та їх копії), що дають право на вступ поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред'являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.

  5.11. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, обов'язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

  Вищезазначена умова розповсюджується на всіх вступників до НТУУ «КПІ» незалежно від громадянства та підрозділу до якого особа подає документи для вступу.

  5.12. Усі копії документів завіряються за оригіналами у відбіркових комісіях НТУУ «КПІ» або в установленому законодавством порядку. Копії вищезазначених документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

  6. Вступні випробування та конкурсний відбір

  6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до НТУУ «КПІ» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) ( див. додаток ), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із кожного конкурсного предмету складає не менше визначеної додатком норми. В іншому випадку вступник не допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання.

  6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів (результатів вступних випробувань). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12» .

  6.3. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів визначених Правилами прийому до НТУУ «КПІ» предметів із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, результатів творчих конкурсів та вступних екзаменів у передбачених цими Правилами випадках, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

  6.4. Творчий конкурс при вступі на напрям підготовки «Образотворче мистецтво» складається з трьох випробувальних завдань: натура (рисунок), натюрморт (живопис), композиція.

  6.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

  6.6. Апеляції на результати вступних екзаменів, співбесід та творчих конкурсів, що проведені НТУУ «КПІ» розглядаються згідно Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до НТУУ «КПІ».


  Запрошуємо на бюджетні місця навчання на кафедрі КЕОА факультету електроніки за напрямком "Радіоелектронні апарати"! Прийом документів - корп. 16, 5 поверх, кімн.150, 152.

  АРХІВ
  (вступних компаній)

  ПРАВИЛА 2016 РОКУ

  Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2016 році

  ПРАВИЛА 2015 РОКУ

  Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2015 році

  ПРАВИЛА 2014 РОКУ

  Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2014 році

  ПРАВИЛА 2013 РОКУ

  ПРАВИЛА 2012 РОКУ

  ПРАВИЛА 2011 РОКУ

  ПРАВИЛА 2010 РОКУ

   ПРАВИЛА 2009 РОКУ


   ПРАВИЛА 2008 РОКУ


   ПРАВИЛА 2007 РОКУ