НТУУ КПИ, поступление в КПИ, вступ до КПІ, как поступить в КПИ, экзамены в КПИ, приемная комиссия, первый курс КПИ, правила приема в КПИ, сочинение, твір, украинский язык, українська мова, екзамени до КПІ, НТУУ КПІ, перший курс, факультети КПІ, факультеты КПИ, адреса приймальної комісії, ФЕЛ, електроніка, НТУУ КПІ, Факультет електроніки ФЕЛ, Кафедра КЕОА - Конструювання електронно-обчислювальної апаратури, ALTERA, TEXAS INSTRUMENTS, ATMEL Starter Kit , Evaluation Board сімейств MAX 7000, Cyclone фірми ALTERA , C 2000, C 5000, MSC 12 x фірми TEXAS INSTRUMENTS , AVR фірми ATMEL разом із САПР MAX - PLUS II , Quartus II , Code Composer Studio , IAR Embedded Workbench , OrCAD , PCAD, а також засобу програмування вимірювальних та управляючих комп'ютерних комплексівLabVIEW фірми National Instruments C++, C, Delphi, ASSEMBLER, VHDL

НТУУ КПІ, Факультет електроніки, Кафедра КЕОА - Конструювання електронно-обчислювальної апаратури, Лабораторія цифрових технологій

Офіційний сайт кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Сайт офіційного Центр навчання при кафедрі КЕОА фірми ALTERA та учбові лабораторії фірм TEXAS INSTRUMENTS і ATMEL


ПРАВИЛА 2017 РОКУ

Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2017 році

 • Правила прийому до НТУУ «КПІ»
 • Вступ на 5 курс

 • Курсы Внутренний аудит систем менеджмента качества

   

  Oбмен ccылкаmи:
  Бытовая техника в Киеве. Магазины бытовой техники. Магнитолы с USB, пионер, LCD проекционные телевизоры.

  technosell.com.ua
  Медицинский справочник Харисона (harrison) Песчаник Киев пісковик, дикарь, природный камень, брусчатка гранит. Київ пісковик, песчаник натуральный, камень дикарь, брусчатка гранита, брусчатка колотая.
  Продажа бизнеса, продажа квартир, продажа недвижимости, аренда квартир киев, покупка земли, аренда офисов киев.
  realt.infomir.kiev.ua
  Медицина, медицинские сайты, SPA салон, салон красоты киев, мезотерапия для волос, эпиляторы цены, капсулы для похудения
  med.ultramed.kiev.ua | ultramed.kiev.ua
  Медицинская техника и оборудование, медицинская техника купить, медицинская техника киев, массажные кресла, массажеры
  ultramed.com.ua

  Каталог Oriflame, Интернет-магазин Орифлейм
  orishop.infomir.kiev.ua |
  буран 2 5 космос, су 29 34 37 47 фото, миг 29 фото, миг 15 35, гироскоп, хабл фото, хабл телескоп, История авиации, BLACKJACK, ту 91, черная акула
  avia1.infomir.kiev.ua

  УВАГА! Зміни до правил прийому до Національного технічного Університету України «Київський політехнічний інститут» у 2010 році.

  1. Розділ 4 викласти у такій редакції:

  «4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

  Етапи вступної компанії Для всіх напрямів підготовки денної форми навчання та для напряму підготовки «Образотворче мистецтво» заочної форми навчання Для всіх напрямів підготовки заочної форми навчання крім напряму підготовки «Образотворче мистецтво»
  вступники на основі повної загальної середньої освіти
  Початок прийому заяв та документів 15 липня 2010 року 15 липня 2010 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, співбесіди та проходять творчий конкурс, що проводить НТУУ «КПІ» 22 липня 2010 року 22 липня 2010 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань, співбесід і не проходять творчий конкурс 31 липня 2010 року 12 серпня 2010 року
  Строки проведення НТУУ «КПІ» вступних екзаменів, співбесід та творчого конкурсу 23 – 31 липня 2010 року 23 – 31 липня 2010 року
  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 1 серпня 2010 року не пізніше 13 серпня 2010 року
  Терміни зарахування вступників за державним замовленням - не пізніше 10 серпня;за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки в межах факультету (інституту) - не пізніше 25 серпня. за державним замовленням - не пізніше 25 серпня;за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки в межах факультету (інституту) - не пізніше 31 серпня.

  2. У розділі 5:

  абзац другий пункту 5.1 викласти в такій редакції:

  «Вступник може подати заяву та документи не більше ніж на три напрями підготовки, про що робиться відмітка на зворотному боці сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, засвідчена штампом приймальної комісії.»;

  пункт 5.3 викласти в такій редакції:

  «5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію) з оцінками з предметів, що визначені цими Правилами для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу 6 цих Правил).

  Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2008, або у 2009, або у 2010 році.»;

  пункт 5.4 викласти в такій редакції:

  «5.4. Особи, які не проходили зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних конкурсних предметів, подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у НТУУ «КПІ»:

  особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти інваліди) при вступі на денну та заочну форму навчання;

  особи, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше при вступі на заочну форму навчання».

  3. У розділі 6:

  пункти 6.1, 6.2 викласти в такій редакції:

  «6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до НТУУ «КПІ» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (див. додаток), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із кожного конкурсного предмету складає не менше визначеної додатком до цих Правил норми.

  Приймальна комісія НТУУ «КПІ» може допустити до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з непрофільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених цими Правилами, нижче 124 балів з кожного предмета за умови, якщо кількість балів з профільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених цими Правилами, становить не нижче 170 балів з кожного предмета.

  Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Приймальна комісія може встановити вступний екзамен з російської мови, якщо оцінки з неї виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, крім вступників на Факультет лінгвістики та на напрями підготовки «Видавнича справа та редагування», «Реклама і зв'язки з громадськістю» Видавничо-поліграфічного інституту.

  6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, встановленою в додатку до Умов прийому до вищих навчальних закладів України) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».».

  4. За текстом цих Правил слова «сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий в поточному році» у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами «сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти» у відповідних відмінках та числах.

  5. Врахувати відповідні зміни у додатках до правил прийому для вступників до ВІТІ та ІСЗЗІ НТУУ «КПІ».

  ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні Приймальної комісії НТУУ "КПІ"
  ПРОТОКОЛ № 3 від "12" квітня 2010 року


  7. Зарахування за співбесідою

  7.1. За результатами співбесіди зараховуються до НТУУ «КПІ» особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

  7.2. Співбесіда із зазначеними категоріями осіб проводиться з конкурсних предметів, визначених цими Правилами для вступників на відповідний напрям підготовки за програмами ЗНО 2010.

  7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали відбірковій комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених Приймальною комісією з конкурсних предметів.

  8. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

  8.1. Зараховуються до НТУУ «КПІ» за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами І – ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призери (особи, нагороджені дипломами І – ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільними є вступне випробовування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

  • основи інформатики – при вступі на напрями «Прикладна математика», «Інформатика», «Системний аналіз», «Комп'ютерні науки», «Комп'ютерна інженерія», «Програмна інженерія»;
  • основи економіки – при вступі на напрями галузі знань «Економіка та підприємництво»;
  • основи правознавства – при вступі на напрями галузі знань «Право»;
  • історія – при вступі на напрями, для яких профільним визначено предмет «Історія України»;
  • біологія з екологією – при вступі на напрями галузі знань, для яких профільним визначено предмети «Біологія», «Хімія».

  8.2. Таке право надається тільки призерам (учасникам) вищезазначених олімпіад (конкурсів), що відбулися у поточному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

  9. Зарахування поза конкурсом

  9.1. Зараховуються поза конкурсом:

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
  • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
  • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
  • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
  • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

  9.2. Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання оригіналівдокументів на вступ (при поданні заяви) та оригіналу сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (складання вступних випробуваннях, що проводить НТУУ «КПІ») з результатами не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.

  9.3. Віковий ценз на пільги, які надаються дітям згідно із законодавством України, визначається останнім днем прийому на відповідну форму навчання.

  9.4. Кількість місць, що виділяються для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу, які вступають на напрями підготовки 6.020303 «Філологія», 6.030302 «Реклама і зв'язки з громадськістю», 6.030303 «Видавнича справа та редагування», 6.030402 «Правознавство», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства» становить 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки, доведеного вищому навчальному закладу.

  Конкурсний відбір вищезазначених осіб відбувається відповідно до суми набраних балів за сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти (одержання відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, які проводить вищий навчальний заклад) та середнього бала документа про повну загальну середню освіту».

  10. Право на першочергове зарахування

  10.1. Право на першочергове зарахування до НТУУ «КПІ» мають:

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
  • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
  • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
  • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
  • особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського.

  10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.

  11. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

  11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

  • особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;
  • особи, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
  • особи, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів;
  • особи, які зараховуються за конкурсом.

  11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 категорії рейтинговий список впорядковується:

  • за конкурсним балом від більшого до меншого;
  • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

  11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

  • прізвище, ім'я, по батькові вступника;
  • бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, що проводить НТУУ «КПІ») з конкурсних предметів, середній бал документа про повну загальну середню освіту;
  • результати творчого конкурсу, якщо такий передбачений;
  • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
  • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;
  • наявність визначних успіхів у вивченні профільних предметів із зазначенням предмета та олімпіади;
  • наявність права на першочергове зарахування.

  11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті НТУУ «КПІ» із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються Приймальною комісією протягом встановленого строку проведення конкурсного відбору.

  12. Надання рекомендацій для зарахування

  12.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення. Рекомендації на зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки в межах факультету (інституту).

  12.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах приймальної комісії.

  12.3. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті НТУУ «КПІ».

  Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.

  13. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

  13.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для зарахування до інших вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки чи на різні форми навчання, впродовж п'яти календарних днів після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти до відбіркової комісії обраного факультету (інституту).

  13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (у тому числі у різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

  13.3. Особи, які в установлений строк (п'ять календарних днів) не подали до (відбіркової)комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), утрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

  14. Коригування списку рекомендованих до зарахування

  14.1. Після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п'ять календарних днів) Приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

  • оголошує списки рекомендованих раніше вступників, які виконали вимоги для зарахування;
  • відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;
  • формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, з урахуванням рейтингового списку вступників на наявні місця.

  14.2. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

  Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

  14.3. Коригування рекомендацій до зарахування може здійснюватися приймальною комісією протягом встановленого строку зарахування відповідних категорій вступників.

  14.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу 12 цих Правил.

  15. Наказ про зарахування

  15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті НТУУ «КПІ».

  15.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України.

  16. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

  16.1. Прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», а також Положеннями НТУУ «КПІ» про прийом іноземних громадян. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

  16.2. Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до НТУУ «КПІ» за напрямами підготовки галузей знань «Мистецтво», «Гуманітарні науки», «Журналістика та інформація», «Соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних екзаменів (творчих конкурсів) відповідно до пункту 5.5 цих Правил.

  16.3. При вступі на інші напрями підготовки іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено цими Правилами як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки.

  17. Додаткове зарахування до НТУУ «КПІ» та зберігання робіт вступників

  17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з НТУУ «КПІ». На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив НТУУ «КПІ») і не пройшли за конкурсом на навчання.

  17.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного семестру, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи та/або довідку встановленого зразка про результати випробувань надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

  18. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до НТУУ «КПІ»

  18.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (далі – ЗМІ) не більше двох осіб від одного засобу.

  Для розгляду щодо надання акредитації представники ЗМІ повинні подати до Приймальної комісії письмову заявку не пізніше ніж за добу до засідання.

  18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою Приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

  18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

  18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

  18.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації здійснюється за допомогою інформаційної системи «Конкурс». Приймальна комісія щодобово подає інформаційні звіти до системи «Конкурс».

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  на засіданні Приймальної комісії
  НТУУ "КПІ"
  ПРОТОКОЛ № 17 від " 30 " жовтня 2009 року

   


  Запрошуємо на бюджетні місця навчання на кафедрі КЕОА факультету електроніки за напрямком "Радіоелектронні апарати"! Прийом документів - корп. 16, 5 поверх, кімн.150, 152.

  АРХІВ
  (вступних компаній)

  ПРАВИЛА 2016 РОКУ

  Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2016 році

  ПРАВИЛА 2015 РОКУ

  Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2015 році

  ПРАВИЛА 2014 РОКУ

  Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2014 році

  ПРАВИЛА 2013 РОКУ

  ПРАВИЛА 2012 РОКУ

  ПРАВИЛА 2011 РОКУ

  ПРАВИЛА 2010 РОКУ

   ПРАВИЛА 2009 РОКУ


   ПРАВИЛА 2008 РОКУ


   ПРАВИЛА 2007 РОКУ