НТУУ КПИ, поступление в КПИ, вступ до КПІ, как поступить в КПИ, экзамены в КПИ, приемная комиссия, первый курс КПИ, правила приема в КПИ, сочинение, твір, украинский язык, українська мова, екзамени до КПІ, НТУУ КПІ, перший курс, факультети КПІ, факультеты КПИ, адреса приймальної комісії, ФЕЛ, електроніка, НТУУ КПІ, Факультет електроніки ФЕЛ, Кафедра КЕОА - Конструювання електронно-обчислювальної апаратури, ALTERA, TEXAS INSTRUMENTS, ATMEL Starter Kit , Evaluation Board сімейств MAX 7000, Cyclone фірми ALTERA , C 2000, C 5000, MSC 12 x фірми TEXAS INSTRUMENTS , AVR фірми ATMEL разом із САПР MAX - PLUS II , Quartus II , Code Composer Studio , IAR Embedded Workbench , OrCAD , PCAD, а також засобу програмування вимірювальних та управляючих комп'ютерних комплексівLabVIEW фірми National Instruments C++, C, Delphi, ASSEMBLER, VHDL

НТУУ КПІ, Факультет електроніки, Кафедра КЕОА - Конструювання електронно-обчислювальної апаратури, Лабораторія цифрових технологій

Офіційний сайт кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Сайт офіційного Центр навчання при кафедрі КЕОА фірми ALTERA та учбові лабораторії фірм TEXAS INSTRUMENTS і ATMEL


ПРАВИЛА 2017 РОКУ

Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2017 році

 • Правила прийому до НТУУ «КПІ»
 • Вступ на 5 курс

 • Курсы Внутренний аудит систем менеджмента качества

   

  Oбмен ccылкаmи:
  Бытовая техника в Киеве. Магазины бытовой техники. Магнитолы с USB, пионер, LCD проекционные телевизоры.

  technosell.com.ua
  Медицинский справочник Харисона (harrison) Песчаник Киев пісковик, дикарь, природный камень, брусчатка гранит. Київ пісковик, песчаник натуральный, камень дикарь, брусчатка гранита, брусчатка колотая.
  Продажа бизнеса, продажа квартир, продажа недвижимости, аренда квартир киев, покупка земли, аренда офисов киев.
  realt.infomir.kiev.ua
  Медицина, медицинские сайты, SPA салон, салон красоты киев, мезотерапия для волос, эпиляторы цены, капсулы для похудения
  med.ultramed.kiev.ua | ultramed.kiev.ua
  Медицинская техника и оборудование, медицинская техника купить, медицинская техника киев, массажные кресла, массажеры
  ultramed.com.ua

  Каталог Oriflame, Интернет-магазин Орифлейм
  orishop.infomir.kiev.ua |
  буран 2 5 космос, су 29 34 37 47 фото, миг 29 фото, миг 15 35, гироскоп, хабл фото, хабл телескоп, История авиации, BLACKJACK, ту 91, черная акула
  avia1.infomir.kiev.ua

  .

  Кафедра конструювання
  електронно-обчислювальної апаратури
  КЕОА

  Відбіркова комісія факультету електроніки знаходиться у 16-му корпусі НТУУ "КПІ", аудиторії 150 та 152

  1. Загальні положення

  1.1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (далі – НТУУ «КПІ») оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенями (освітньо–кваліфікаційними рівнями), напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, виданої в порядку, установленому законодавством, в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у Славутицькій філії НТУУ «КПІ».

  Прийом до Державного закладу «Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ» здійснюється у відповідності до окремого додатка до цих Правил.

  1.2. До НТУУ «КПІ» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та виявили бажання здобути вищу освіту.

  1.3. Прийом до НТУУ «КПІ» на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми та джерел фінансування навчання.

  1.4. Вступники, які допущені до складання вступних випробувань, в разі необхідності можуть бути поселені в гуртожиток на час їх проведення. Поселення відбувається у гуртожитки блочної або коридорної системи по 3-4 особи до кімнати. Правила поселення вступників та студентів до гуртожитків визначаються Положенням про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка НТУУ «КПІ».

  2. Вимоги до рівня освіти вступників

  2.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників, рівня їх творчих та/або фізичних здібностей (вступних випробувань) у випадках визначених Умовами прийому до ВНЗ України та цими Правилами з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та (у випадках визначених Умовами прийому до ВНЗ України та цими Правилами) балів за особливі успіхи.

  2.2. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

  2.3. НТУУ «КПІ» приймає на перший курс (за індивідуальними програмами підготовки) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

  Прийом осіб, зазначених у пунктах 2.2 – 2.3 розділу 2 цих Правил здійснюється у відповідності до Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

  НТУУ «КПІ» може приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Питання про прийом на навчання таких осіб (крім випадків конкурсного відбору при вступі на перший курс) розглядає навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» (деканати відповідних факультетів/інститутів).

  3. Фінансування підготовки фахівців

  3.1. Фінансування підготовки фахівців у НТУУ «КПІ» здійснюється:

  • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;
  • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

  3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

  Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

  Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

  3.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

  Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

  Усі особи, які здобувають вищу освіту у НТУУ «КПІ», мають рівні права та обов’язки.

  4. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

  4.1. Розклад роботи Приймальної комісії НТУУ «КПІ» під час прийому документів:

  Термін Дні Години
  06-31 липня 2015 року Понеділок - п’ятниця 900-1800
  Субота 1000-1300
  Неділя Вихідний
  01 серпня 2015 року Субота 900-1200
  02 серпня 2015 року Неділя 1200-1800
  03-05 серпня 2015 року Понеділок - середа 1000-1800
  06 - 27 серпня 2015 року Понеділок, середа, четвер 1400-1700
  Вівторок, п’ятниця 1000-1300
  Субота – неділя* Вихідний
  Cвяткові дні Вихідний

  * 08 серпня - 1200-1500

  Увага: у розкладі роботи можливі зміни

  4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст проводиться в такі строки:

  Етапи вступної компанії Для всіх напрямів підготовки денної форми навчання та для напряму підготовки «Образотворче мистецтво» заочної форми навчання Для всіх напрямів підготовки заочної форми навчання крім напряму підготовки «Образотворче мистецтво»
  вступники на основі повної загальної середньої освіти
  Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 18 липня 2015 року
  Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають проходити творчий конкурс (мають право складати вступні випробування, співбесіду, що проводить НТУУ «КПІ») у тому числі для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 24 липня 2015 року, 1800 24 липня 2015 року, 1800
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчий конкурс 01 серпня 2015 року, 1200 10 серпня 2015 року, 1700
  Строки проведення НТУУ «КПІ» творчих конкурсів 25 липня – 01 серпня 2015 року -
  Строки проведення НТУУ «КПІ» вступних випробувань (співбесід) 25 липня – 01 серпня 2015 року 25 липня – 01 серпня 2015 року
  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12 години 02 серпня 2015 р не пізніше 10 години 11 серпня 2015 р
  Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 05 серпня 2015 р не пізніше 17 години 13 серпня 2015 р
  Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12 години 08 серпня;за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконання державного замовлення відповідного напряму підготовки в межах факультету (інституту) - не пізніше 14 серпня. за державним замовленням - не пізніше 14 серпня;за кошти фізичних та юридичних осіб, після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки в межах факультету (інституту) - не пізніше 14 серпня.

  5. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до НТУУ «КПІ»

  5.1. Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до НТУУ «КПІ» (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії відповідного факультету/інституту.

  5.2. В заяві вступники вказують спеціальність (напрям), факультет (інститут), спрямування (за необхідністю) із зазначенням пріоритетності, форму навчання та інші дані, необхідні для реєстрації вступника. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

  5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

  документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), виданий у 2015 році.

  На вимогу вступника Приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів.

  5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
  • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

  Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

  Для вступників на напрям підготовки «Здоров’я людини» подання медичної довідки форми 086 –о обов’язкове.

  5.5. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

  5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією НТУУ «КПІ» або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

  5.7. Вступники, зазначені у абзаці другому цього пункту подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у НТУУ «КПІ».

  Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у НТУУ «КПІ» мають особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

  5.8. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року з конкурсних предметів, визначених цими Правилами прийому.

  5.9. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною (відбірковою) комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172.

  5.10. При вступі на навчання за ступенем бакалавра вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки у кожному з них. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою Приймальної (відбіркової) комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

  Заяви до НТУУ «КПІ» на певний напрям підготовки на різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви.

  Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази відповідальною особою відбіркової комісії факультету/інституту, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

  Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

  5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом четвертим пункту 6.1 розділу 6 цих Правил).

  5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

  Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

  Відбіркові комісії, в разі необхідності, здійснюють перевірку середнього бала документа про освіту (обчислюють в разі відсутності), затверджують його і вносять інформацію про середній бал до Єдиної бази.

  5.13. Відбіркові комісії розглядають заяви та документи вступників та приймають рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до відповідного факультету (інституту) протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня, що затверджується рішенням Приймальної комісії. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах відбіркових комісій та веб-сайті НТУУ «КПІ».

  5.14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

  5.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

  6. Організація та проведення конкурсу

  6.1. Приймальна комісія НТУУ «КПІ» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів відповідного рівня у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів, творчих конкурсів) згідно додатку 5 до цих Правил, яким також визначаються мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі або зарахуванні на навчання поза конкурсом та вагові коефіцієнти.

  При цьому конкурсний предмет, для якого мінімальна кількість балів визначена на рівні 124, вважається непрофільним. Профільним вважається конкурсний предмет, для якого визначена мінімальна кількість становить 140/150 балів.

  До участі в конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти допускаються особи, які отримали з непрофільних конкурсних предметів не нижче 124 балів, а з профільних не нижче 140 балів за умови що один із них не нижче 150 балів (для вступників на напрям підготовки «Образотворче мистецтво» не нижче 140 балів за кожну сесію творчого конкурсу).

  НТУУ «КПІ» за рішенням Приймальної комісії може допустити до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.

  6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ступеня бакалавра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) відповідного рівня, бала за конкурс творчих (фізичних) здібностей (у разі його проведення) та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти. Бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів НТУУ «КПІ» нараховуються відповідно до розділу 8 цих Правил.

  При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає Приймальна комісія. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 3 до Умов прийому до ВНЗ України.

  При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 5.7. цих Правил.

  6.3. Творчий конкурс при вступі на напрям підготовки «Образотворче мистецтво» складається з трьох сесій (кожна сесія оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів, остаточна оцінка обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу): натура (рисунок), натюрморт (живопис), композиція. Творчий конкурс при вступі на напрям підготовки «Здоров’я людини» проводиться в одну сесію, яка складається з трьох випробувальних завдань: біг на 60 метрів, згинання і розгинання рук в упорі, лежачі на підлозі та стрибка вгору (оцінюється сумарно за шкалою від 100 до 200 балів).

  Творчі конкурси при вступі на напрями підготовки «Образотворче мистецтво» та «Здоров’я людини» оцінюються у відповідності до критеріїв, які оприлюднюються не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

  Враховуючи специфіку, до участі у творчому конкурсі при вступі на напрям підготовки «Здоров’я людини» не допускаються вступники, які мають медичні протипоказання у медичній довідці за формою 086-о, або не подали її до Приймальної комісії у терміни, визначені для подання документів у п. 4.2. цих Правил.

  6.4. Загальноосвітні вступні екзамени для осіб, визначених абзацом другим пункту 5.7. розділу 5 цих Правил, проводяться з конкурсних предметів, визначених цими Правилами для вступників на відповідний напрям підготовки за програмами ЗНО 2015р.

  6.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами (критеріями оцінювання творчого конкурсу) мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, сесіях (випробувальних завданнях) творчих конкурсів та у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються.

  Перескладання вступних випробувань та творчих конкурсів, або їх складових не допускається.

  6.6. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені НТУУ «КПІ» розглядаються згідно Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до НТУУ «КПІ».

  6.7. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами відповідних комісій).

  7. Зарахування за співбесідою

  7.1. За результатами співбесіди зараховуються до НТУУ «КПІ» особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право. Для вступників на напрями підготовки «Образотворче мистецтво» та «Здоров’я людини» проходження творчого конкурсу з результатами не меншими нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня обов’язкове.

  7.2. Співбесіда із зазначеними категоріями осіб проводиться з загальноосвітніх конкурсних предметів, визначених цими Правилами для вступників на відповідний напрям підготовки за програмами ЗНО 2015р.

  7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених цими Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

  8. Особливості прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли особливих успіхів та/або успішно закінчили систему довузівської підготовки НТУУ «КПІ»

  8.1. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково додаються бали за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

  • інформатика — при вступі на напрями Прикладна математика», «Системний аналіз», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Системна інженерія», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
  • інформаційні технології - при вступі на напрями «Прикладна математика», «Системний аналіз», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Системна інженерія», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
  • основи економіки — при вступі на напрями галузі знань «Економіка та підприємництво»;
  • основи правознавства — при вступі на напрями галузі знань «Право»;
  • історія – при вступі на напрями «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Видавнича справа та редагування» та напрями галузей знань «Мистецтво», «Гуманітарні науки», «Соціально-політичні науки», «Соціальне забезпечення»;
  • екологія —при вступі на напрям «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
  • педагогіка і психологія - при вступі на напрями галузей знань «соціально-політичні науки»;
  • фізична культура і спорт – при вступі на напрям «здоров’я людини».

  Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі МАНУ) додатково додаються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій напрямам підготовки визначається згідно з переліком секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень МАНУ, наведеним у додатку 5 до Умов прийому до ВНЗ України в 2015 році.

  8.2. Положення пункту 8.1. цього розділу, поширюються на призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

  Додатковий бал додається лише за однією з перелічених вище підстав.

  8.3. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили систему довузівської підготовки НТУУ «КПІ», при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти до природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів підготовки НТУУ «КПІ», визначених у додатку 6 до цих Правил, додатково додаються бали за успішне закінчення підготовчих курсів пропорційно до результатів підсумкової атестації.

  Порядок визначення результатів підсумкової атестації регламентується Положенням про випускників системи довузівської підготовки НТУУ «КПІ», які досягли особливих успіхів у навчанні.

  8.4. Вага додаткового бала наведена у додатку 7 до цих Правил.

  9. Зарахування поза конкурсом

  9.1. Зараховуються поза конкурсом:

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
  • інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
  • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
  • чемпіони і призери Олімпійських і Параолімпійських ігор - за спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту.

  9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу становить 10 відсотків від обсягу державного замовлення, доведеного НТУУ «КПІ» з кожного напряму підготовки (з округленням в менший бік, але не менше одного місця). Зарахування цих осіб відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

  9.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 9.1. цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 9.2. цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

  10. Право на першочергове зарахування

  10.1. Право на першочергове зарахування до НТУУ «КПІ» мають:

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
  • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
  • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
  • випускники системи довузівської підготовки НТУУ «КПІ», які мають вищий підсумковий рейтинг;
  • вступники, які мають більшу кількість балів з профільних предметів.

  10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цього розділу.

  11. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

  11.1. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

  • вступники, рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
  • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
  • вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

  11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 категорії рейтинговий список впорядковується:

  • за конкурсним балом від більшого до меншого;
  • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

  11.3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази зазначаються:

  • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
  • конкурсний та додаткові (за наявності) бали вступника;
  • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
  • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
  • наявність права на першочергове зарахування.

  11.4. Рейтингові списки вступників формуються Приймальною (відбірковими) комісіями з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті НТУУ «КПІ». Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною (відбірковими) комісіями з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах відбіркових комісій та веб-сайті НТУУ «КПІ».

  Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог до зарахування на навчання відповідно до пункту 12.1 розділу 12 цих Правил.

  У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 11.3. цього розділу.

  12. Надання рекомендацій для зарахування

  12.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення Приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 4.2. розділу 4 цих Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі 11, що впорядковується відповідно до конкурсного та додаткових (за наявності) балів вступника - від вищого до нижчого. Рекомендація надається із врахуванням пріоритетності, зазначеної вступником під час подання заяв.

  Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, а за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки в межах факультету (інституту).

  12.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркових комісії НТУУ «КПІ».

  Рішення Приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті НТУУ «КПІ».

  Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

  13. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

  13.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пункті 4.2. розділу 4 цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до відбіркової комісії відповідного факультету (інституту) НТУУ «КПІ». Особи, які подали заяви в електронній формі, крім вище наведеного, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у відбірковій комісії.

  13.2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 4.2. розділу 4 цих Правил, не подали до Приймальної (відбіркової)комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням.

  13.3. Вступник, який отримав рекомендацію до зарахування на навчання на один із напрямів підготовки відповідно до вказаної ним пріоритетності, втрачає право на участь у подальшому конкурсному відборі на навчання за нижчими пріоритетами. При цьому зберігається його право брати участь у конкурсі за більш високим пріоритетом.

  14. Коригування списку рекомендованих до зарахування

  14.1 Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час вибору вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 13.1. розділу 13 цих Правил.

  14.2. Приймальна (відбіркова) комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (своєчасно не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до відбіркової комісії обраного факультету (інституту) НТУУ «КПІ»), і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

  14.3. Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

  Рішення щодо участі таких вступників у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до відбіркової комісії обраного факультету (інституту) НТУУ «КПІ».

  14.4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 13.1. розділу 13 цих Правил.

  Зарахування вступників на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на відповідний напрям підготовки (спеціальність) здійснюється за умови формування групи (зазвичай від 5 осіб).

  Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

  Особи, які не уклали вищезазначений договір протягом 10 робочих днів від дня видання наказу про зарахування, відраховуються з університету (для заочної форми навчання цей термін складає 3 дні від дня початку занять).

  Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

  14.5. При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

  При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

  15. Наказ про зарахування

  15.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційних стендах відбіркових комісій і веб-сайті НТУУ «КПІ» у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пункті 4.2. розділу 4 цих Правил.

  15.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.4. розділу 18 цих Правил.

  Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, які вони подавали.

  На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, у тому числі з іншого напряму підготовки (спеціальності) цього вищого навчального закладу, за умови збігу конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність).

  15.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 13.1 розділу 13 цих Правил.

  16. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у НТУУ «КПІ»

  16.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», “Про закордонних українців”, Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, а також Положеннями НТУУ «КПІ», які регламентують прийом іноземних громадян. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

  16.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  16.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

  Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

  16.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном або українських національних культурних товариств (за наявності).

  16.5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до вищих навчальних закладів України не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

  16.6. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

  16.7. Ліцензований обсяг для цієї категорії вступників визначається Приймальною комісією за результатами конкурсного відбору.

  17. Зарахування на звільнені протягом перших днів навчання місця та зберігання робіт вступників

  17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з НТУУ «КПІ», про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

  Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 15.2. і 15.3. розділу 15 цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

  17.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи та/або довідки встановленого зразка про результати випробувань надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

  18. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до НТУУ «КПІ»

  18.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (далі – ЗМІ) не більше двох осіб від одного засобу.

  Для розгляду щодо надання акредитації представники ЗМІ повинні подати до Приймальної комісії письмову заявку не пізніше ніж за добу до засідання.

  18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою Приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних», які надаються членам комісії до засідання.

  18.3. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

  18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

  18.5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до НТУУ «КПІ» здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених Приймальною (відбірковими) комісіями до Єдиної бази.

  ПРИМІТКА: У додатках обсяги прийому та вартість навчання вказані станом на 2014 рік. При прийомі у 2015 році можливі зміни.

  В зв’язку з реформуванням системи вищої освіти в цих Правилах прийому можливі зміни.

  ==========================================================================

  З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

  на засіданні Вченої Ради

  НТУУ "КПІ"

  ПРОТОКОЛ № 11 від " 01 " грудня 2014 року


  Наша адреса:
  03056, м. Київ-56, вул. Політехнічна, 16, корп. 12, к. 331, 339, 202
  тел.: 406-86-11, 406-93-63, 454-95-38


  Запрошуємо на бюджетні місця навчання на кафедрі КЕОА факультету електроніки за напрямком "Радіоелектронні апарати"! Прийом документів - корп. 16, 5 поверх, кімн.150, 152.

  АРХІВ
  (вступних компаній)

  ПРАВИЛА 2016 РОКУ

  Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2016 році

  ПРАВИЛА 2015 РОКУ

  Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2015 році

  ПРАВИЛА 2014 РОКУ

  Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2014 році

  ПРАВИЛА 2013 РОКУ

  ПРАВИЛА 2012 РОКУ

  ПРАВИЛА 2011 РОКУ

  ПРАВИЛА 2010 РОКУ

   ПРАВИЛА 2009 РОКУ


   ПРАВИЛА 2008 РОКУ


   ПРАВИЛА 2007 РОКУ