НТУУ КПИ, поступление в КПИ, вступ до КПІ, как поступить в КПИ, экзамены в КПИ, приемная комиссия, первый курс КПИ, правила приема в КПИ, сочинение, твір, украинский язык, українська мова, екзамени до КПІ, НТУУ КПІ, перший курс, факультети КПІ, факультеты КПИ, адреса приймальної комісії, ФЕЛ, електроніка, НТУУ КПІ, Факультет електроніки ФЕЛ, Кафедра КЕОА - Конструювання електронно-обчислювальної апаратури, ALTERA, TEXAS INSTRUMENTS, ATMEL Starter Kit , Evaluation Board сімейств MAX 7000, Cyclone фірми ALTERA , C 2000, C 5000, MSC 12 x фірми TEXAS INSTRUMENTS , AVR фірми ATMEL разом із САПР MAX - PLUS II , Quartus II , Code Composer Studio , IAR Embedded Workbench , OrCAD , PCAD, а також засобу програмування вимірювальних та управляючих комп'ютерних комплексівLabVIEW фірми National Instruments C++, C, Delphi, ASSEMBLER, VHDL

НТУУ КПІ, Факультет електроніки, Кафедра КЕОА - Конструювання електронно-обчислювальної апаратури, Лабораторія цифрових технологій

Офіційний сайт кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Сайт офіційного Центр навчання при кафедрі КЕОА фірми ALTERA та учбові лабораторії фірм TEXAS INSTRUMENTS і ATMEL


ПРАВИЛА 2017 РОКУ

Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2017 році

 • Правила прийому до НТУУ «КПІ»
 • Вступ на 5 курс

 • Курсы Внутренний аудит систем менеджмента качества

   

  Oбмен ccылкаmи:
  Бытовая техника в Киеве. Магазины бытовой техники. Магнитолы с USB, пионер, LCD проекционные телевизоры.

  technosell.com.ua
  Медицинский справочник Харисона (harrison) Песчаник Киев пісковик, дикарь, природный камень, брусчатка гранит. Київ пісковик, песчаник натуральный, камень дикарь, брусчатка гранита, брусчатка колотая.
  Продажа бизнеса, продажа квартир, продажа недвижимости, аренда квартир киев, покупка земли, аренда офисов киев.
  realt.infomir.kiev.ua
  Медицина, медицинские сайты, SPA салон, салон красоты киев, мезотерапия для волос, эпиляторы цены, капсулы для похудения
  med.ultramed.kiev.ua | ultramed.kiev.ua
  Медицинская техника и оборудование, медицинская техника купить, медицинская техника киев, массажные кресла, массажеры
  ultramed.com.ua

  Каталог Oriflame, Интернет-магазин Орифлейм
  orishop.infomir.kiev.ua |
  буран 2 5 космос, су 29 34 37 47 фото, миг 29 фото, миг 15 35, гироскоп, хабл фото, хабл телескоп, История авиации, BLACKJACK, ту 91, черная акула
  avia1.infomir.kiev.ua

  Приклади екзаменаційних білетів

  Рівень складності білетів на різні спеціальності залежить від конкурсної ситуації:

  математикa
  час виконання завдань - 2,5 години.

  Білет № 1

  1.1.

  Розв'язати рівняння

  1.2.

  Знайти кількість цілих розв'язків нерівності

  1.3.

  Обчислити , якщо .

  1.4.

  Знайти найбільше значення функції .

  1.5.

  Знайти відстань між двома паралельними прямими і .

  1.6.

  Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює см. Знайти значення довжини його основи, при якому площа трикутника найбільша.

  1.7.

  Обчислити площу фігури, обмеженої лініями .

  1.8.

  Знайти всі значення параметра , при кожному з яких система рівнянь

  має рівно три розв'язки.

  2.1.

  Графіки функції та її первісної дотикаються в точці з абсцисою, менше . Знайти множину значень , для яких виконується нерівність .

  2.2.

  При яких значеннях параметра рівняння має рівно два розв'язки на відрізку ?

  2.3.

  Висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює . Перпендикуляр, опущений з центра кулі, описаної навколо піраміди, на її бічну грань, утворює з висотою кут . Знайти об'єм кулі.

  Білет № 2

  1.1.

  Розв'язати нерівність .

  1.2.

  Знайти довжину найбільшого відрізка, що належить множині .

  1.3.

  Порівняти числа і .

  1.4.

  Розв'язати нерівність .

  1.5.

  Знайти найбільшу площу прямокутника, вписаного в коло радіуса см.

  1.6.

  Обчислити інтеграл .

  1.7.

  У коло вписаний правильний дванадцятикутник, а навколо нього описаний правильний трикутник. Знайти відношення площ багатокутників.

  1.8.

  Знайти при яких значеннях параметра рівняння має рівно 2 розв'язки.

  2.1.

  Розв'язати нерівність .

  2.2.

  Знайти всі значення параметра , при кожному з яких рівняння має єдиний розв'язок на проміжку .

  2.3.

  У рівнобічній трапеції діагональ перпендикулярна до бічної сторони. Бічна сторона дорівнює і утворює з більшою основою кут . Знайти площу поверхні тіла, утвореного обертанням трапеції навколо більшої основи.

  фізика
  час виконання завдань – 1,5 години

  Білет № 1

  1.1.

  В ізобарному процесі об'єм ідеального газу змінився у 9 разів. Чому дорівнює відношення середньої квад ратичної швидкості молекул газу у кінцевому та початковому станах?

  1.2.

  В коливальному контурі сила струму через котушку, індуктивність якої 1 мГн, змінюється з часом за законом , А. Яке максимальне значення має енергія магнітного поля котушки?

  1.3.

  Потужність лазерного випромінювання дорівнює 480 мВт. Скільки фотонів з енергією 2 еВ випромінює лазер щосекунди? Елементарний заряд Кл.

  2.1.

  Сила тяжіння, яка діє на тіло на висоті км над полюсом деякої планети, дорівнює вазі цього ж тіла, що лежить на поверхні планети на її екваторі. Знайти період обертання планети навколо осі, якщо радіус планети км, а прискорення вільного падіння біля поверхні на полюсі планети .

  Білет № 2

  1.1.

  Тіло масою 1 кг зісковзує по похилій площині довжиною 0,5 м з прискоренням 2 м / с . Чому дорівнює робота рівнодійної сили за час спуску?

  1.2.

  Чому дорівнює напруженість поля посередині між двома різнойменними зарядами, якщо кожен заряд створює в цій точці поле з напруженістю 100 В / м.

  1.3.

  Оптична сила лінзи дорівнює дптр. Відстань між лінзою та зображенням предмета в ній становить 30 см від лінзи. На якій відстані від лінзи знаходиться предмет?

  2.1.

  Скільки енергії повинне приносити світлове випромінювання на кожний квадратний міліметр чорної поверхні за секунду, щоб світловий тиск на неї становив 1 Н / м ? Якщо цей тиск створюється зеленими променями з довжиною хвилі 550 нм, то скільки квантів мусить щосекунди падати на 3 мм цієї поверхні? Прийняти . Обчислити та навести пояснення.

  хімія
  час виконання завдань – 2,5 години

  Білет № 1

  1.1.

  За яким газом відносна густина озону складає 1,6: а) повітрям; б) киснем; в) азотом; г) етаном.

  1.2.

  Електронна формула атома деякого елемента має вигляд: 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d1. Цей атом: а) перебуває у незбудженому стані; б) відноситься до побічної підгрупи; в) має три неспарених електрони у незбудженому стані; г) має чотири неспарених електрони у збудженому стані.

  1.3.

  Швидкість реакції утворення аміаку із простих речовин: а) збільшується у 8 разів за збільшення концентрації водню вдвічі; б) не залежить від тиску в системі; в) зменшиться в 4 рази при зменшенні концентрації азоту вдвічі; г) зростає за збільшення концентрації аміаку.

  1.4.

  За температури 200С реакція, температурний коефіцієнт якої ? = 3, закінчується за 36 хвилин, за 400С закінчиться за, хвилин: а) 324; б) 12; в) 6; г) 4.

  1.5.

  У рівнянні реакції KMnO4+HCl > MnCl2+Cl2+KCl+…, яке треба закінчити: а) відновлюється хлор; б) окиснюється манган; в) сума коефіцієнтів зліва і справа однакова; г) загальна сума коефіцієнтів дорівнює 35.

  1.6.

  Масова частка NH3 в розчині, що утворився внаслідок розчинення трьохсот об'ємів аміаку в двох об'ємах води за нормальних умов, складає, %: а) 99,3; б) 10,2; в) 38,7; г) 11,4.

  1.7.

  Щоб збільшити масову частку йонів ОН - у водному розчині лугу, треба до цього розчину додати: а) алюміній; б) барій; в) хлорид алюмінію; г) хлорид амонію. Складіть відповідні рівняння в молекулярній та йонній формах.

  1.8.

  Гідроксид натрію не утворюється: а) при електролізі розчину хлориду натрію, б) при гідролізі карбонату натрію, в) в реакції гідриду натрію з водою, г) при взаємодії карбонату натрію з гідроксидом калію.

  2.1.

  Вода: будова молекули. Особливості фізичних властивостей та хімічні властивості води.

  2.2.

  Складіть рівняння реакцій для ряду перетворень, назвіть продукти, для ОВР наведіть електронний баланс: S-->ZnS-->H2S-->SO2--> H2SO3-->H2SO4-->CuSO4

  2.3.

  Етилен: будова молекули, способи добування, хімічні властивості.

  2.4.

  Як добути полівінілхлорид, виходячи з карбіду кальцію? Складіть схему перетворення, напишіть рівняння послідовних реакцій, вкажіть умови їх перебігу, назвіть продукти.

  2.5.

  Визначте об'єм газу (н. у.), який виділиться при розчиненні 6,4 г міді в розчині нітратної кислоти масою 200 г з масовою часткою HNO320%? Запропонуйте не менше трьох рівнянь реакцій, за перебігу яких можна одержати оксид нітрогену(ІІ).

  Білет № 2

  1.1.

  16 г кисню і 16 г озону: а) займають за н. у. рівні об'єми; б) містять однакову кількість молекул; в) містять однакове число атомів; г) містять стільки ж атомів, сільки їх є в 18 грамах води.

  1.2.

  Яка послідовність наведених нижче знаків хімічних елементів відповідає зростанню їх неметалічних властивостей? а) F, Sn, O, Te; б) Sn, Te, O, F; в) Te, Sn, O, F; г) Sn, Te, F, O.

  1.3.

  Швидкість реакції С(тв)+СО2(г) > 2СО(г) зросте у 4 рази, якщо: а) концентрацію СО збільшити в 2 рази; б) концентрацію СО збільшити в 4 рази; в) масу С (тв.) збільшити у 4 рази; г) концентрацію СО2 збільшити в 4 рази.

  1.4.

  Якщо тиск збільшити у три рази, швидкість реакції 3А(г)(г)>2С(г), що відбувається у закритій посудині: а) зросте у 81 раз; б) збільшиться у 27 разів; в) зменшиться у 9 разів; г) збільшиться у 16 разів

  1.5.

  Закінчіть рівняння реакції: K2FeO4+HCl-->FeCl3+Cl2+…. Кількість речовини HCl, що виступила в ролі відновника складає: а) 4 моль; б) 6 моль; в) 10 моль; г) 12 моль; д) 16 моль.

  1.6.

  Молярна концентрація розчину, що утворився під час розчинення 5,6 л газувтого HCl (н. у.) у воді, якщо об'єм розчину дорівнює 125 мл, складає, моль / л: а) 1; б) 0,5; в) 2; г) 2,5.

  1.7.

  Взаємодії між якими двома речовинами відповідає йонне рівняння CO32–+2H+= CO2^+H2O: а) CaCO3 і HCl; б) Na2CO3 і H2SO4; в) NaHCO3 і HNO3; г) Na2CO3 і CH3COOH. Складіть рівняння у молекулярній формі.

  1.8.

  Скільки з указаних речовин (вуглекислий газ; гідроксид купруму (II); цинк; сода) реагують з розведеною сульфатною кислотою: а) одна; б) дві; в) три, г) чотири. Складіть рівняння відповідних реакцій.

  2.1.

  Оксиди нітрогену (ІІ) і (ІV). Хімізм виробництва азотної (нітратної) кислоти.

  2.2.

  Складіть рівняння реакцій для ряду перетворень, назвіть продукти, для ОВР наведіть електронний баланс: Na-->NaOH-->NaHCO3-->Na2CO3-->Na2SO4-->NaCl-->NaNO3

  2.3.

  Бензол: електронна будова, способи добування, хімічні властивості.

  2.4.

  Як добути поліетилен, виходячи з графіту? Складіть схему перетворення, напишіть рівняння послідовних реакцій, вкажіть умови їх перебігу, назвіть продукти.

  2.5.

  1,5 г суміші порошків Сu - CuO обробили надлишком розведеної азотної (нітратної) кислоти внаслідок чого виділилось 150 мл газу (н. у.). Обчисліть масові частки компонентів суміші та масу солі, що утворилась у розчині. Рівняння реакцій запишіть у молекулярній та йонній формах.

   

   


  Запрошуємо на бюджетні місця навчання на кафедрі КЕОА факультету електроніки за напрямком "Радіоелектронні апарати"! Прийом документів - корп. 16, 5 поверх, кімн.150, 152.

  АРХІВ
  (вступних компаній)

  ПРАВИЛА 2016 РОКУ

  Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2016 році

  ПРАВИЛА 2015 РОКУ

  Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2015 році

  ПРАВИЛА 2014 РОКУ

  Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2014 році

  ПРАВИЛА 2013 РОКУ

  ПРАВИЛА 2012 РОКУ

  ПРАВИЛА 2011 РОКУ

  ПРАВИЛА 2010 РОКУ

   ПРАВИЛА 2009 РОКУ


   ПРАВИЛА 2008 РОКУ


   ПРАВИЛА 2007 РОКУ