НТУУ КПИ, поступление в КПИ, вступ до КПІ, как поступить в КПИ, экзамены в КПИ, приемная комиссия, первый курс КПИ, правила приема в КПИ, сочинение, твір, украинский язык, українська мова, екзамени до КПІ, НТУУ КПІ, перший курс, факультети КПІ, факультеты КПИ, адреса приймальної комісії, ФЕЛ, електроніка, НТУУ КПІ, Факультет електроніки ФЕЛ, Кафедра КЕОА - Конструювання електронно-обчислювальної апаратури, ALTERA, TEXAS INSTRUMENTS, ATMEL Starter Kit , Evaluation Board сімейств MAX 7000, Cyclone фірми ALTERA , C 2000, C 5000, MSC 12 x фірми TEXAS INSTRUMENTS , AVR фірми ATMEL разом із САПР MAX - PLUS II , Quartus II , Code Composer Studio , IAR Embedded Workbench , OrCAD , PCAD, а також засобу програмування вимірювальних та управляючих комп'ютерних комплексівLabVIEW фірми National Instruments C++, C, Delphi, ASSEMBLER, VHDL

НТУУ КПІ, Факультет електроніки, Кафедра КЕОА - Конструювання електронно-обчислювальної апаратури, Лабораторія цифрових технологій

Офіційний сайт кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Сайт офіційного Центр навчання при кафедрі КЕОА фірми ALTERA та учбові лабораторії фірм TEXAS INSTRUMENTS і ATMEL


ПРАВИЛА 2017 РОКУ

Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2017 році

 • Правила прийому до НТУУ «КПІ»
 • Вступ на 5 курс

 • Курсы Внутренний аудит систем менеджмента качества

   

  Oбмен ccылкаmи:
  Бытовая техника в Киеве. Магазины бытовой техники. Магнитолы с USB, пионер, LCD проекционные телевизоры.

  technosell.com.ua
  Медицинский справочник Харисона (harrison) Песчаник Киев пісковик, дикарь, природный камень, брусчатка гранит. Київ пісковик, песчаник натуральный, камень дикарь, брусчатка гранита, брусчатка колотая.
  Продажа бизнеса, продажа квартир, продажа недвижимости, аренда квартир киев, покупка земли, аренда офисов киев.
  realt.infomir.kiev.ua
  Медицина, медицинские сайты, SPA салон, салон красоты киев, мезотерапия для волос, эпиляторы цены, капсулы для похудения
  med.ultramed.kiev.ua | ultramed.kiev.ua
  Медицинская техника и оборудование, медицинская техника купить, медицинская техника киев, массажные кресла, массажеры
  ultramed.com.ua

  Каталог Oriflame, Интернет-магазин Орифлейм
  orishop.infomir.kiev.ua |
  буран 2 5 космос, су 29 34 37 47 фото, миг 29 фото, миг 15 35, гироскоп, хабл фото, хабл телескоп, История авиации, BLACKJACK, ту 91, черная акула
  avia1.infomir.kiev.ua

  Правила прийому до НТУУ "КПІ" на 2009 - 2010 навчальний рік (ІЗ ЗМІНАМИ)

  1. До Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ “КПІ”) приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

  2. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (із змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 №136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" (із змінами) та від 05.08.98 №1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів", Указів Президента України від 25.03.94 №112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03.06.94 №271 „Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, а також Положеннями НТУУ ”КПІ” про прийом іноземних громадян. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

  При прийнятті на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

  Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, при вступі за напрямами підготовки "Образотворче мистецтво", "Філологія", "Соціологія", "Видавнича справа та редагування" користуються такими самими правами, що й громадяни України.

  При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких є профорієнтованим для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

  3 . Усі громадяни України, що вступають до НТУУ “КПІ”, мають право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.

  4 . Підготовка фахівців у НТУУ “КПІ” здійснюється за такими формами навчання:

  • денна;
  • заочна.

  5 . До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс НТУУ „КПІ” допускаються громадяни України, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

  6. Прийом заяв для вступу на перший курс НТУУ “КПІ” відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” в межах одного факультету (інституту).

  Зарахування відбувається за результатами конкурсу у межах обраного факультету або інституту університету з урахуванням напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”.

  7. Фінансування підготовки фахівців здійснюється:

  а) за рахунок видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

  б) за рахунок пільгових довгострокових кредитів;

  в) за рахунок коштів юридичних осіб;

  г) за рахунок коштів фізичних осіб.

  Підготовка в НТУУ “КПІ” осіб, які вже мають вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем, фінансується за рахунок коштів, що обумовлені в п.п. “в” та “г” цього пункту (крім випадків, передбачених чинним законодавством України).

  8. Прийом документів (подання заяв), порядок конкурсного відбору та зарахування громадян, що вступають на навчання до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ» та Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації здійснюється у відповідності з Додатком до цих Правил.

  Прийом документів, порядок конкурсного відбору та зарахування громадян, що вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра, а також за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”, за умови вступу на відповідний напрям підготовки, регламентується відповідним Положенням.

  9. У терміни, визначені для подання документів, вступники особисто подають заяву на ім'я ректора НТУУ “КПІ”, у якій вказують факультет (інститут), напрям підготовки, форму та джерела фінансування навчання.

  До заяви вступник додає:

  • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (атестат або диплом) і додаток до нього, за особистим вибором оригінал або його копію, завірену в установленому порядку;
  • медичну довідку за формою 086-О, що дозволяє за станом здоров'я навчатися на обраному напрямі підготовки (спеціальності) (оригінал або її завірену копію);
  • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см ;
  • 2 поштові конверти з марками;
  • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з предметів, що відповідають переліку, наведеному у п.20 цих Правил, для участі у конкурсі щодо вступу на обрані вступником напрями підготовки (спеціальності).

  Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), ідентифікаційний код та їх копії, оригінал документа про освіту, оригінал сертифіката (сертифікатів), оригінал медичної довідки за формою 086-О (при поданні їх копій) та документи, що дають право на пільги, встановлені чинним законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) встановленими нормативно-правовими актами (та їх копії), вступник пред'являє особисто в терміни, визначені для подання документів.

  Документи, які не відповідають вимогам, зазначеним вище, до розгляду не приймаються.

  Віковий ценз на пільги, які надаються дітям згідно із законодавством України, визначається останнім днем прийому документів на відповідну форму навчання.

  Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів, у п'ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування до НТУУ “КПІ” на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов'язані подати оригінал документа про освіту, оригінал сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-О до приймальної комісії НТУУ “КПІ” (якщо вони вирішили навчатися в НТУУ “КПІ”).

  Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін (п'ять днів) не подали оригіналу документа про освіту, оригінал сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-О до приймальної (відбіркової) комісії НТУУ “КПІ”, не зараховуються до НТУУ “КПІ” на навчання на місця державного замовлення, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

  10. На денну форму навчання документи приймаються з 29 червня до 29 липня. На заочну форму навчання документи приймаються з 20 липня до 20 серпня, крім напрямів підготовки "Образотворче мистецтво" , "Видавнича справа та редагування" і "Правознавство" , на які документи приймаються з 29 червня до 29 липня.

  11. Прийом до НТУУ "КПІ" здійснюється на підставі конкурсного відбору за результатами оцінювання навчальних досягнень з предметів, встановлених п.20 цих Правил.

  Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з результатами оцінювання їх знань у поточному році.

  Вступники, які до заяви про вступ на навчання не додали сертифікати з предметів, встановлених п.2 0 цих Правил, або додали сертифікати з кількістю балів нижче встановленого цими Правилами рівня, до участі у конкурсному відборі щодо зарахування не допускаються .

  12. Конкурсний відбір проводиться:

  • ? на денну форму навчання з 30 липня ;
  • ? на заочну форму навчання :
   • з 30 липня на напрями підготовки "Образотворче мистецтво" , "Видавнича справа та редагування" і "Правознавство" ;
   • з 21 серпня на інші напрями підготовки.

  13. Зарахування проводиться:

  • на денну форму навчання - до 10 серпня;
  • на заочну форму навчання - до 31 серпня, а на напрями підготовки "Образотворче мистецтво ", " Видавнича справа та редагування " і “Правознавство” до 10 серпня.

  14. Зараховуються до НТУУ "КПІ" за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (відповідно до переліку, встановленого п.20 цих Правил) з кількістю балів не нижче встановленого цими Правилами рівня учасники міжнародних, призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступеня) І V етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профорієнтованим є предмет, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад.

  Дія цього пункту поширюється тільки на учасників (призерів) олімпіад (конкурсів), які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у 2008/2009 навчальному році в 11(12)-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів.

  15. Допускаються до вступних випробувань у формі співбесіди і зараховуються до НТУУ “КПІ” за її результатами на конкурсній основі особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами та доповненнями) надане таке право.

  Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у загальному конкурсі за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (відповідно до переліку, встановленого п.20 цих Правил) з кількістю балів не нижче встановленого цими Правилами рівня.

  Вступні випробування у формі співбесіди проводяться з дисциплін, вказаних у п.20 цих Правил на відповідний напрям підготовки (спеціальність), та з фахової дисципліни, яка встановлюється Вченою радою відповідного факультету (інституту) та затверджується рішенням Приймальної комісії.

  16. Абітурієнтам, допущеним приймальною комісією до участі у конкурсі, надається рекомендація до зарахування до НТУУ “КПІ” за конкурсом відповідно до суми набраних балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (та/або отриманих на вступних випробуваннях) з предметів, встановлених п.20 цих Правил , якщо інше не передбачене чинним законодавством України, цими Правилами прийому та іншими нормативними документами.

  Для конкурсного відбору враховуються тільки ті результати, які вступник отримав у поточному році.

  17. Поза конкурсом за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та/або складання вступних випробувань (відповідно до переліку, встановленого п.20 цих Правил) з кількістю балів не нижче встановленого цими Правилами рівня зараховуються:

  • особи, яким законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;
  • діти - сироти (які не мають обох батьків) та діти, які залишилися без піклування обох батьків, а також особи з числа вищевказаної категорії віком від 18 до 23 років;
  • інваліди 1 та 2 груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом підготовки (спеціальністю);
  • особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
  • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;
  • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків;
  • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету міністрів України від 9 січня 2008 року №6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників";
  • особи, яким Законом України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право.

  18. Відповідно до суми набраних балів, за окремим конкурсом, зараховуються на перший курс:

  • на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" (із змінами);
  • на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

  Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

  19. У разі конкурсної ситуації серед абітурієнтів при однаковій сумі набраних балів встановлюються такі пріоритети (за рівнем значущості):

  • особи, яким Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (із змінами) надане таке право та не протипоказане навчання за обраним напрямом підготовки (спеціальністю);
  • громадяни України, які відслужили строкову військову службу або службу за контрактом і мають позитивні характеристики від командування військових частин;
  • особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 №849 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року „Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році”;
  • особи, яким Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;
  • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;
  • особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського;
  • особи, які працюють за фахом (для вступників на заочну форму навчання);
  • випускники системи доуніверситетської підготовки НТУУ ”КПІ” 2009 р., які мають вищий підсумковий рейтинг;
  • вступники, які набрали більшу кількість балів з профорієнтованих предметів (для вступників на напрям підготовки „Образотворче мистецтво” - більша кількість балів за вступне випробування з композиції);
  • особи, які мають вищий середній бал оцінок у документі про загальну середню освіту (перерахунок між 4-бальною та 12-бальною шкалою здійснюється за шкалою оцінювання згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 04.09.2000 №428/48 “Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти”).

  20. Перелік предметів, з яких проводиться конкурсний відбір на відповідні напрями підготовки:

  Найменування напряму підготовки Профорієнтовані предмети Загальноосвітні предмети
  Здоров'я людини · біологія або фізика українська мова та література
  Образотворче мистецтво · творчий конкурс* · українська мова та література
  · історія України або іноземна мова
  Філологія (Переклад) Англійська мова Німецька мова Французька мова · іноземна мова

  - англійська

  - німецька

  - французька
  українська мова та література
  Соціологія · історія України

  · іноземна мова
  українська мова та література
  Видавнича справа та редагування · українська мова та література іноземна мова
  Правознавство · історія України

  · іноземна мова
  українська мова та література
  Економічна кібернетика · математика

  · географія або іноземна мова
  українська мова та література
  Міжнародна економіка
  Економіка підприємства
  Маркетинг
  Менеджмент
  Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування · математика

  · хімія або фізика
  українська мова та література
  Математика · математика

  · фізика
  українська мова та література
  Фізика
  Прикладна фізика
  Прикладна математика
  Інформатика
  Системний аналіз
  Комп ' ютерні науки
  Комп ' ютерна інженерія
  Програмна інженерія
  Системна інженерія
  Автоматизація та комп ' ютерно-інтегровані технології
  Гірництво
  Металургія
  Ливарне виробництво
  Інженерне матеріалознавство
  Прикладна механіка · математика

  · фізика
  українська мова та література
  Інженерна механіка
  Машинобудування
  Зварювання
  Теплоенергетика
  Атомна енергетика
  Енергомашинобудування
  Електротехніка та електротехнології
  Електромеханіка
  Мікро- та наноелектроніка
  Електронні пристрої та системи
  Акустотехніка
  Радіотехніка
  Радіоелектронні апарати
  Телекомунікації
  Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
  Приладобудування
  Оптотехніка
  Авіа- та ракетобудування
  Авіоніка
  Хімічна технологія · математика

  · хімія або фізика
  українська мова та література
  Біотехнологія
  Видавничо-поліграфічна справа · математика

  · фізика
  українська мова та література
  Безпека інформаційних і комунікаційних систем
  Системи технічного захисту інформації

  *Творчий конкурс при вступі на напрям підготовки "Образотворче мистецтво" складається з трьох випробувальних завдань: натура (рисунок), натюрморт (живопис), композиція.

  Конкурсний відбір вступників з усіх предметів здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтвердженими сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими вступниками в поточному році (крім випадків визначених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та іншими нормативними документами).

  Вступники допускаються до участі у конкурсному відборі тільки в тому випадку, коли за один із профорієнтованих предметів результат складає не нижче 150 балів, за умови що з усіх інших предметів на даний напрям підготовки вони отримали не нижче 124 балів. В іншому випадку вступники до участі у конкурсному відборі щодо зарахування не допускаються.

  21. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється.

  22. Абітурієнти, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, або знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами рівня, та ті, які забрали документи після дати закінчення прийому документів на відповідну форму навчання, до участі в конкурсі та/або в наступних вступних випробуваннях не допускаються. Останній термін вступних випробувань для абітурієнтів, які не з`явилися з поважних причин, встановлюється Приймальною комісією, але не пізніше 7 серпня.

  23. Заяви про апеляцію на результати вступних випробувань, що проведені НТУУ «КПІ» подаються абітурієнтами і розглядаються відповідно до “Положення про порядок подання і розгляду апеляцій для абітурієнтів НТУУ “КПІ”. Заяви, подані не в установленому цим Положенням порядку, до розгляду не приймаються.

  24. Студенти, які забрали документи, або без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з університету. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом серед осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування).

  25. Усі питання, пов'язані з прийомом до НТУУ “КПІ”, вирішуються Приймальною комісією університету.

  У зв'язку з реформуванням системи вищої освіти в правилах прийому до НТУУ «КПІ» на 2009-2010 навчальний рік можливі зміни.

  =================================================================

  З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
  НАКАЗ № 1-129
  від "31" жовтня 2008 року

   


  Запрошуємо на бюджетні місця навчання на кафедрі КЕОА факультету електроніки за напрямком "Радіоелектронні апарати"! Прийом документів - корп. 16, 5 поверх, кімн.150, 152.

  АРХІВ
  (вступних компаній)

  ПРАВИЛА 2016 РОКУ

  Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2016 році

  ПРАВИЛА 2015 РОКУ

  Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2015 році

  ПРАВИЛА 2014 РОКУ

  Правила прийому до НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2014 році

  ПРАВИЛА 2013 РОКУ

  ПРАВИЛА 2012 РОКУ

  ПРАВИЛА 2011 РОКУ

  ПРАВИЛА 2010 РОКУ

   ПРАВИЛА 2009 РОКУ


   ПРАВИЛА 2008 РОКУ


   ПРАВИЛА 2007 РОКУ