НТУУ КПИ, поступление в КПИ, как поступить в КПИ, экзамены в КПИ, приемная комиссия, первый курс КПИ, правила приема в КПИ, сочинение, твір, украинский язык, українська мова, екзамени до КПІ, НТУУ КПІ, перший курс, факультети КПІ, факультеты КПИ, адреса приймальної комісії, ФЕЛ, електроніка, НТУУ КПІ, Факультет електроніки, Кафедра КЕОА - Конструювання електронно-обчислювальної апаратури

НТУУ КПІ, Факультет електроніки, Кафедра КЕОА - Конструювання  електронно-обчислювальної апаратури, Лабораторія цифрових технологій

Зарахування на перший курс кафедри КЕОА факультету електроніки

Правила прийому до університету

Вступні випробування до НТУУ КПІ

Шкала оцінок

Положення про тестування з української мови та літератури

Положення про апеляції

Факультети та інститути НТУУ КПІ

Терміни прийому документів

Адреса

Приклади білетів співбесіди медалістів

Приклади екзаменаційних білетів

Конкурс 2006 року до НТУУ КПІ

Навчання за контрактом у 2007 році

 

ПОЛОЖЕННЯ

про ТЕСТУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ПРи ВСТУПІ на перший курс
Національного технічного університету України "КПІ"

1. Тестування з української мови та літератури проводиться у відповідності з вимогами “Положення про вступні випробування на перший курс НТУУ “КПІ”.

2. Тестування з української мови та літератури при вступі на перший курс НТУУ “КПІ” проводиться у формі творчого переказу.

3. Під час написання творчого переказу абітурієнти, виявляючи вміння логічно, послідовно, чітко і грамотно (орфографічно та пунктуаційно) висловлюватися, не тільки переказують зміст прочитаного їм тексту, а й вносять певні зміни, визначені завданням, як-от:

· дають оцінку подіям, про які розповідається в тексті;

· висловлюють своє ставлення до дійових осіб, подій, явищ;

· розповідають, що найбільше сподобалося в тексті й чому;

· переставляють окремі частини тексту для більшої логічності і компактності викладу;

· поширюють авторський текст, увівши в нього діалог або опис (портрет, пейзаж);

· доповнюють текст власними роздумами з приводу якоїсь проблеми;

· замінюють форму оповіді першої особи на третю чи навпаки тощо.

Виконуючи творче завдання, абітурієнт не повинен відходити від запропонованого тексту, дотримуючись послідовності викладу, враховуючи при цьому, що написане ним має:

· або органічно вписуватись у структуру тексту переказу;

· або продовжувати його;

· або становити окрему самостійну частину роботи.

Текст, який доповнює переказ чи становить самостійну його частину, треба відділяти пропущеним рядком, він може мати заголовок.

4. Проведення тестування з української мови та літератури у формі творчого переказу передбачає такі обов'язкові компоненти:

· читання тексту викладачем (абітурієнт має уважно і зосереджено вислухати сам текст, визначити в ньому основні частини, з'ясувати логічні зв'язки між ними);

· лексична робота та пояснення окремих слів;

· визначення творчого завдання (абітурієнт має чітко усвідомити суть самого завдання і оптимальні шляхи його виконання);

· самостійне складання учнями простого чи розгорнутого плану переказу на чернетці;

· повторне читання тексту (має на меті відновити в пам'яті абітурієнтів цілісне сприйняття тексту, наблизити до абітурієнтів вихідний текст-зразок для кращого усвідомлення і запам'ятовування його змісту, композиції, особливостей мови, авторського стилю);

· написання переказу та творчого завдання на чернетці;

· переписування роботи начисто.

Обов'язковий обсяг роботи (переказ і творче завдання) становить 2-2,5 сторінки.

5. Тривалість тестування з української мови та літератури – 2 години з часу повторного прочитання тексту.

6. Випускники системи загальної середньої освіти, які пройшли державну підсумкову атестацію з української мови з оцінкою “4” або “5” (за 4-бальною шкалою) та отримали документ державного зразка про повну загальну середню освіту, мають право, за особистою заявою, перезарахувати її як результат тестування - “зараховано” (перерахунок між 12-бальною та 4-бальною шкалою здійснюється по шкалі оцінювання затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України).

================================================================

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні Приймальної комісії

НТУУ "КПІ"

ПРОТОКОЛ № 1 від " 1 2 " лютого 200 4 року